Tag

สิงคโปร์

Browsing

“สิงคโปร์ ” จุดหมายปลายทางที่เดินทางจากประเทศไทยได้ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน มีหลากหลายมุมให้ค้นหา มีแหล่งช้อปปิ้ง ที่เที่ยวหลากหลาย ของกินอร่อย บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ สะดวกสบายในการเดินทาง เหมาะสำหรับทริปต่างประเทศสั้น ๆ ไปเปลี่ยนบรรยากาศ.
เอกสารที่ใช้เข้าเมืองสิงคโปร์
1. Passpost อายุมากกว่า 6 เดือน
2.ใบรับรองการฉีดวัคซีน
3.กรอกแบบฟอร์ม SG Arrival Card